วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ร่วมกิจกรรมทำบุญเดือนเกิด ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานพระพุทธสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น