บรรยากาศช่วงบ่ายการบันทึกเทปในวันนี้ (3 พ.ย.66) กับกิจกรรม EDU Open House 2023  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง BRU Studio (อาคารข้างโรงเรียนสาธิตฯ)

ความคิดเห็น