ได้เข้า

ได้เข้ร่วมภายในงาน “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสาย และการแสดงดนตรี “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน”

ได้เข้ร่วมภายในงาน “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องสาย และการแสดงดนตรี “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน”

เข้าร่วมภายในงาน “สำเนียงเสียงสยาม ชุด เว้ากถาอีสาน”

💙 💜💛 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 💙 💜💛
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

ความคิดเห็น