นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงาน “แสงนำไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันบุรีรัมย์ 24-28 ตุลาคม 2566 ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯโดยมีผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ และนักศึกษา ผลงานจะมีการประมูลหารายได้เข้ากองทุนโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วย ในนิทรรศการฯ มีผลงานของ ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ ได้ร่วมแสดงผลงานชื่อ จิตอาสา ด้วยการใช้เทคนิคการวาดภาพสีไม้บนใบไม้ ขนาด 60×40 เซนติเมตร และได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นอย่างดี

ความคิดเห็น