เข้าร่วม “งานสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์” ประจำปี 2566

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 07.49 น. ณ ลานโพธิ์วัดกลาง พระอารามหลวง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบโบราณอันดีงาม เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนนธรรมของท้องถิ่นคงอยู่สืบไป

ความคิดเห็น