วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมงานนิทรรศการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” และสนับสนุนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ฯ กล่าวสุนทรพจน์พระราชกรณียกิจเป็นภาษาจีน 

ความคิดเห็น