เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัด ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ

ความคิดเห็น