เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัด ณ อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมและช่วยปฐมพยาบาลประชาชนที่มาร่วมงาน

ความคิดเห็น