เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ข้าพเจ้าได้สอนในช่วงเช้าและเข้ากลุ่มสัมมนาในช่วงบ่าย ขอบใจนักศึกษาที่ทุ่มเทและตั้งใจเรียนมาก บรรยากาศดี ๆ

 

ความคิดเห็น