โครงการเผยแพร่ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภาค ผ่านอินโฟกราฟิก 18 ตุลาคม 2566 หน่วยงานที่เข้าร่วมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สำนักงานสถิติจังหวัด และหน่วยงานเอกชน

ไม่มีคำอธิบาย

ความคิดเห็น