ขออนุญาตแจ้งเตือน โพส หรือ ข้อความใดก็ตามที่ ลงเผยแพร่ไปในระหว่าง ช่วงเดือนกันยายน ถึง เดือนตุลาคม ไม่ใช่ข้อความที่ทางเจ้าของเว็บไซต์โพสลงไป  ซึ่งเว็บไซต์ส่วนบุคคลนี้ ได้โดน hack (ข้อความนี้ เจ้าของเว็บไซต์ได้โพสเอง)

ความคิดเห็น