เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกและสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน พ่อหลวง ร.9

เนื่องในวัน นวมินทรมหาราช 

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566

โดย เครือข่ายองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ร่วมกับ สภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

 

 

 

ความคิดเห็น