ใส่บาตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภุมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 บ้านที่มหาสารคาม

ความคิดเห็น