ร่วมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานอธิการบดี  วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณ โดม BRU

 

ความคิดเห็น