สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะของชาติ โดยประกอบไปด้วยประวัติส่วนตัว ผลงานที่สร้างสรรค์ และประวัติการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม การคัดเลือกดังกล่าว ผศ.ดร.อโศก ไทยจันทรารักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียบศิลปินทัศนศิลป์ในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ของเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมที่แนบด้านล่างข้อความนี้

https://www.ocac.go.th/รายละเอียดศิลปิน/?aid=1437

ความคิดเห็น