เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2566 ปูชนียบุคคลที่ทุ่มเททำงานด้วยความทุ่มเท จนถึงวันเกษียณอายุราชการ ความประทับมีมากมาย

ความคิดเห็น