ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบปลายภาคในวันที่ 26 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2566 วันดี ๆ ที่น่าประทับใจ

ความคิดเห็น