ร่วมงานวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 2566
29 กันยายน 2566 ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …ขอน้อมมุทิตาจิตต่อคุณความดีของทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดประทานพรให้ท่านผู้เกษียณทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ และมีพลังทำงานที่ทุกท่านรัก….. และใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไปค่ะ

ความคิดเห็น