29 กันยายน 2566 เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจําปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น