เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการนำเสนองานยุทธศาสตร์ วิศวกรสังคม 2566 และให้กำลังใจที่ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปี 2566 ประสบการณ์ดี ๆ ที่น่าประทับใจ

ความคิดเห็น