เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าและทีมสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมวางแผนเตรียมงานรับหมวกฯ ความทุ่มเทของนักศึกษา ในวันหยุด ก็พร้อมทำงาน สิ่งดีๆ ที่ได้ทำร่วมกัน

ความคิดเห็น