วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานกลุ่มโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 21 กันยายน 2566 ในรายวิชาโภชนศาสตร์และโภชนบำบัด ช่วงนี้จะเจอข้าพเจ้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์บ่อยมาก วันดี ๆที่น่าประทับใจ นักศึกษาได้ความรู้มามากมาย ขอบใจนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน และขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้นักศึกษาได้เข้าไปเรียนรู้กับสถานที่จริงนะคะ

ความคิดเห็น