เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดกิจกรรมขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือร่วมใจทำงานจนได้รับรองสถาบันจากสภาการพยาบาลเป็นระยะเวลา 4 ปี (2566-2569) ขอบพระคุณท่านคณบดีที่เป็นเจ้าภาพ สร้างความสุขให้กับทุกคน สำหรับข้าพเจ้าแล้ว การทำงานด้วยความทุ่มเท เป็นสิ่งที่เราทำในทุกวัน เราจึงได้รับสิ่งดี ๆ คืนกลับมา ขอบคุณตัวเอง และขอบคุณทุกคนที่ทำให้สถาบันเราเข้มแข็ง แข็งแกร่ง

ความคิดเห็น