1-2 กันยายน 2566 ร่วมฝึกซ้อมย่อยผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ “หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต”  เพื่อเข้าพระราชทานปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563-2564 

 

ความคิดเห็น