เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มราชสักการะและกล่าวคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายชัยมงคล ในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น