เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดขึ้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมขวัญข้าว คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น