ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการ วันวานที่ภาคเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ 66

15 กันยายน 2566 ร่วมกิจกรรมเปิดนิทรรศการ…วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ … ❣วาระครบรอบการทำงานรับราชการประจำปี พ.ศ.2566 นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้เกษียณอายุราชการถึง 8 ท่าน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านมากมายค่ะ … และที่สำคัญปีนี้มีบุคลากรของงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีเกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ท่าน คือ คุณสุพิชัย ขาวงาม …พี่เจน … พี่ชายผู้มีความสามารถที่หลากหลาย … ตลอดระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานร่ว

มกับพี่เจนมามากกว่าสิบปี ทั้งสถานะเพื่อนร่วมงานและสถานะหัวหน้างาน พี่เจนเป็นคนที่ทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความรับผิดชอบ เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเสมอ… ร่วมช่วยคิด ช่วยแก้ปัญหากระทั่งงานสำเร็จลุล่วง .. แน่นอนในช่วงสิบกว่าปีก่อนหน้านี้นั่น … เราเริ่มงานที่งานประชาสัมพันธ์พร้อมกัน … เราทำงานกันคนละบทบาทคนละหน้าที่ … แต่ด้วยความตั้งใจ ใส่ใจของพี่เจนและความสามารถที่หลากหลาย … ทำให้งานทุกอย่างที่มีความแตกต่างนั้นลงตัวสำเร็จทุกงาน …💐 ขอบคุณและยินดีมากๆค่ะ กับเส้นชัยในชีวิตการทำงานที่สวยงาม ❣… ขอบคุณทีม PRBRU ทุกท่านค่ะ …

ความคิดเห็น