วันที่ 9-10 กันยายน 2566 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทำหน้าที่จัดบัณฑิตเข้าที่นั่ง

ความคิดเห็น