เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 Clinical teaching หอผู้ป่วยเด็ก 4 ความรู้ที่พี่ๆ ที่ Ward ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา

ความคิดเห็น