เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 วางพานพุ่มวันแม่แห่งชาติ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ข้าพเจ้าถือพานพุ่ม ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรนักศึกษา ที่แม่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น

ความคิดเห็น