เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน ข้าพเจ้าซ้อมบัณฑิตรับปริญญาและเป็นหน่วยปฐมพยาบาล ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคน

ความคิดเห็น