เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดงานเลี้ยงศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1st Nu BRU 2023 เป็นช่วงเวลาที่ดีที่พี่บัณฑิตรุ่นที่ 1 กลับมาเยือนคณะ ความรักและความคิดถึงมีให้อย่างเต็มที่

ความคิดเห็น