นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 7 สิงหาคม 2566

ความคิดเห็น