เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ยุทธศาสตร์ ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากๆ

ความคิดเห็น