พิธีไหว้ครู ทำบุญตักบาตรและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 2566

ความคิดเห็น