บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ฝึกซ้อมย่อย ณ บริเวณสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 กย. 2566

 

ความคิดเห็น