วันที่ 7 ก.ค. 2566 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกำกับและสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น