วันที่ 29 ก.ย. 2566 ร่วมงานเผยแพร่ผลงานของอาจารย์อาวุโส (งานเกษียณ) ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น