วันที่ 6 มิ.ย. 2566 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง จัดการเรียนรู้อย่างไร ให้มีความหมายและมีคุณค่าต่อผู้เรียน จัดโดยปฏิรูปการศึกษาไทย สภาการศึกษา และ ศธ. 360 องศา (ออนไลน์)

ความคิดเห็น