ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มรภ.บุรีรัมย์ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 10 กันยายน 2566 ณ มรภ.สกลนคร

ความคิดเห็น