ทำหน้าที่เป็นล่ามให้นศ.คนจีน คุณหมอXiang Yonghong ตั้งแต่ 13.00 – 21.00

และได้ประสานงาน ช่วยเหลือนักศึกษาชาวจีนพร้อมกับนางสาว ฮุสนา คะหะปะนะ และนางสาว ณัฐวิภา สิมณีมี น้องล่ามาจากบริษัท Beijing Xinyu Silk Road Cultural Exchange Center 

ความคิดเห็น