31/08/66 คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านเขาคอก พานักเรียนชั้นประถมศึกษา มาเรียนรู้เรื่องพืชให้สีคราม ที่แปลงครามสาธิต ปลูกบนดินภูเขาไฟ ในชุมชนเขาคอก ซึ่งกลายเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงด้วย กระบวนการเกิดสีอินดิโก มีเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ น่าติดตามทั้งปฏิกิริยาทางเคมีและจุลินทรีย์ในหม้อย้อม….

ความคิดเห็น