พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต มหาบันฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566
สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2563-2564
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น