ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่ 3 กันยายน 2566)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าบัณฑิตใหม่ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ด้วยความยิ่งใหญ่ สวยงาม สมจริง ก่อนเข้าพิธีรับจริงที่จังหวัดสกลนคร รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1-3 กันยายน 2566 มีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 926 คน

โดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 906 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 13 คน และระดับปริญญาเอก 7 คน ด้านรายละเอียดของกิจกรรมทั้ง 3 วัน เป็นการแบ่งกลุ่มซ้อมย่อยตามจุดต่างๆในมหาวิทยาลัย เช่น ห้องประชุมศิวาลัย ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ อาคาร 12 อาคาร 18 อาคาร 22 อาคาร 24 อาคาร 25 อาคาร 26 อาคารสิริวิชญากร อาคารสิริวิทยเกษตร อาคารอเนกคุณาคาร เป็นต้น โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยงานประจำกลุ่ม ให้การฝึกซ้อมอย่างขะมักเขม้น ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ (BRU Dome) และดำเนินการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ ในวันที่ 3 กันยายน 2566 ในขณะเดียวกันคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำป้ายและซุ้มแสดงความยินดีตามบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับญาติพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกันอย่างเนืองแน่น

ความคิดเห็น