25-26 สค 66

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 15 มรภ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น