สาขาวิชาฟิสิกส์ ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น