ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายประเมินงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 15-16 และ 18 สิงหาคม 2566

 

ความคิดเห็น