เข้าร่วมงาน พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ หอประชุมอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น