วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๒ โดยมี ผศ.อโศก ไทยจันทรารักษ์ หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน

ความคิดเห็น