โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การกำกับและสังเคราะห์ผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566

ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น